0

ქურდობას ვაპირებ

ახლომომავალში, სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტის, ან უარეს შემთხვევაში დისტრიბუტორის, წინასწარმეტყველება მის მომავალ ცხოვრებაზე

ევროპაში მივდივარ