1

ტუჩფუჩურა

ამჟამინდელი ქალაქის მერი - კახი კალაძე

-კიდე ტელევიზორშია ეს ტუჩფუჩურა