0

ბოზთუხუცესი

საროსკიპოს (ბარდელის) დედამთავარი რომელიც გიღიმის გელაპარაკება და მოსამსახურებლად სხვა მეძავს გზავნის შენთან.
სინონიმები - მამაშა, სუტინიორი

- ბიჭო შენი ბოლო ბედი მოდის
- ვინ?
- ბოზთუხუცესი ლამარა