0

შენს სულს ვენაცვალე

მეგობრის მიმართ ნათქვამი სიტყვა რომელიც ძირითადად გამოხატავს მისი სულის ნაადრევ პატივისცემას

შენს სულს ვენაცვალე ძმობილო