0

სირთაყვა

"სირისა" და "გამოთაყვანებულის" სინთეზი. უმეტესწილად, გამოიყენება დაბალი თვითშეგნების მქონე ადამიანის აღსაწერად. ასეთ ფიზიკურ პირს ახასიათებს აზრსმოკლებული სიფათი; ადამიანზე რქებით წასვლისადმი მიდრეკილება და ყრუ-მუნჯობის ხშირი გამოვლინებები.

სირთაყვების ერთობლიობას ჯოგი("ქართული მარში") ეწოდება.

0

სირთაყვა

ეს ეპითეტი ძირითადად გამოიყენება ძმაკაცის შესამკობად.

.