0

პენტიუმ 4 მაქვს 5-ის ნაწილებით

გავრცელებული ლეგენდა საქართველოში.ამ წინადადებას იყენებდა თითქმის ყველა მოზარდი რომელთაც პენტიუმ 5 არქონდათ მაგრამ სამაგიეროდ 4 ქონდათ 5-ის ნაწილებით.ვისაც ეს “პენტიუმი” ჰქონდა ძალიან გაჩითული
იყო და დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა საძმაკაცოში

აუ ბიჭო გუშინ დავითრიე ახალი კომპიუტერი.
ეგ რა არის ძმა მე პენტიუმ 4 მაქვს ოღონდ 5 ის ნაწილებით