0

რწყევინება

როდესაც პიროვნება იმდენად გაწაფულია ფეხბურთის ფურთით ფინტების კეთებაში რომ მოწინააღდეგეს უჭირს ბურთზე კონცენტრაცია და წართმევა

მოდი მემატავე უნდა გარწყევინო