0

მიყვარს

ის მომენტი როცა პროგრამა ხარ და რობოტად იქცევი

ის მომენტი როცა პროგრამა ხარ და რობოტად იქცევი