0

აიქლოუდის პაროლი დამავიწყდა

ეს ფრაზა გამოიყენება მაშინ როცა მეგობრები გთხოვენ ტელეფონის დალობმარდებას იმისთვისრომ ფული გაადაონ

არ გაიხსენოთ პაროლი დდ