0

ვნახოთ წლის ბოლოს ვინ გაიცინებს

ფრაზა, რომელიც ყოველ კლასში მეორდება (თუ სახე არ გადაგეჭიმა) და ფრაზა, რომელსაც იყენებს მასწავლებელი,
მოსწავლის მიმართ
რათა, მოსწავლე
დააინტრიგოს
და მოტივაცია მიცეს, უარესად მოიქცეს
გაკვეთილზე.
ბოლოს მაინც მოსწავლე იცინის.

მაისურაძეეე ვნახავთ წლის ბოლოს ვინ გაიცინებს!