0

ჰამოდი

ჩამოდი-ს ერთ-ერთი ფორმა წერილობით, რომელსაც ძირითადად ასაკოვანი ხალხი იყენებს

მიჰა ჰამოდი