0

გააქვს რამე?

სიტყვას უფრო ხშირად გავიგებთ ახალგაზრდა თაობაში. გააქვს რამე?

გააქვს რამე რო დავბოლდეთ?