0

მაგას აღარ დაუსხათ

შენიშვნა, რომელიც მიმართულია ძლიერი ინტოქსიკაციის ქვეშ მყოფი სუფრის წევრისადმი, რომელიც უკვე მაგარი ყლე მთვრალია და სასწუალი ყლეობების გაკეთებისკენაა მიდრეკილი.

-აუ ნახე ბიჭო რა მთვრალია ზედ მაგიდაზე წაარწყია
-მაგას აღარ დაუსხათ!