0

ჩოუწყვია ჯიბეში ხელები

უკიდურესად დასავლური სიტყვათშეთანხმება, რომელიც პირის უდარდელობის და ცხოვრებით კმაყოფილების განსამარტად გამოიყენება.

თემურას ბიჭს რა ენაღვლება ჩოუწყვია ჯიბეში ხელები და დეიარება, მამა ყავს გერმანიაში