0

ერთი შეტევა გამიშვი

იხმარებოდა 90-ნი წლების საქართველოში Sony PlayStation-ის თამაშის დროს, როცა მეგობარი თამაშობდა Winning Eleven-s (ფეხბურთს) და ამ დროს, უკან მყოფი მეგობარი მოთამაშეს თხოვდა, რომ დაეთმო ადგილი ერთი შეტევის განსახორციელებლად.

ერთი შეტევა გამიშვი ძმა