0

ირტყავს

იძახიან გოგოზე რომელიც უპრობლემოდ იძლევა.

- გაიცანი, ეს ნინაჩკაა, ჩემი შეყვარებული, ჩემი ცხოვრების აზრი.
- გამოდი ერთი წუთით აქეთ... ...
ეგ იცი რას ირტყავს? რაის ცხოვრების აზრი?? მთელი გეპეი მაგაზე დავაჟკაცდა.
- ყველამ პირი შეკარით ხო? შურიანებო!