0

ვაი ბიძიაა?!

ეს სიტყვა იხსნება როგორც, მიმართავი ესაუბრება უფროს ადამიანს ან თუნდაც უმცროს და ცინიკით ეუბნება, რა გინდათ?!

ეს სიტყვა იხსნება როგორც, მიმართავი ესაუბრება უფროს ადამიანს ან თუნდაც უმცროს და ცინიკით ეუბნება, რა გინდათ?!