0

კაციტყნაია

კაცი ტყანია გეის ან ბისექსუალის კნინობითი ფორმა , რომელიც მიუთითებს სექსუალური აქტირს დროს მის დომინაციას პარტნიორთან.

ბიჭო გივიზე გაიგე კაცი ტყანია ყოფილა