0

დამაკეტიე კარები

ფრაზა, რომელსაც ავტობუსის მძღოლები კარების ვერ დაკეტვის შემთხვევაში იყენებენ. ამ სიტყვებს წინ მოსდევს მიკროფონზე კაი გულიანი ბრახუნი.

დამაკეტიებთ ახლა კარებს თუ ვიდგეთ მთელოდღე?!