0

ნაბოზვარ ასაკზე დგომა

მდგომარეობა , როცა ბაბუაშენზე ბებერი ხარ.

-სიკვდილ რა ნაბოზვარ ასაკზე დგახარ?
-ბაბუაჩემზე ბებერი ვარ .