0

დამარტყმევინე

გამოიყენება ე.წ. სლოტ აპარატის თამაშის დროს, როდესაც არა მოთამაშე პიროვნება მოთამაშეს თხოვს მოსული მოგების გაჭრას ("გადავებას")

ჩემი ძმა ერთი დამარტმევინე