0

ნეტა იმ დროს

ასაკიანი ადამიანისგან დროის იმ პერიოდის მოგონება, როცა გუგუნებდა.

ეჰ , რა ბიჭი ვიყავი. ნეტა იმ დროს...