0

აუ მაგარი გალიაკი მაქვს

ძირითადად იყენებენ ის ადამიანები რომლებიც სხვის კმაყოფაზე არიან და საკუთარის გახარარჯვა/მოყვანა არ უნდათ და ნიშნავს შემოდგომამდე დანძრეული მაქვს.

აუ მაგარი გალიაკი მაქვს და 1 მასტერკას ვერ მომცემ?