0

ჩვენიანია

როცა ორი სუბიექტი საუბრობს მესამეზე და ერთ-ერთი მათგანისთვის მისაღებია.

ერთია რა ჩვენიანია....