0

დაბაგაჟნიკება

მომენტი როცა კონკრეტულ პირს მიუთითებ ავტომობილის საბარგულით გადაადგილებაზე კონკრეტულ ლოკაციამდე. პ.ს. უკან რათქმაუნდა ფეხით უნდა დაბრუნდეს თუ კარგი ორიენტაციააქვს.

დააბაგაჟნიკე და ზღვაზე დატოვე