0

თავიკაცი

ქორწილსა თუ ქელეხებში მოწინავე("ფხიანი")ადამიანი რომელსაც მეტად საპასუხისმგებლო ფუნქციებს ანდობენ

-აბა რაქენით თევზი მოიტანეთ?ღვინო ჩამოვიდა ნაფარეულიდან?

0

თავიკაცი

თავიკაცი

ადამიანი,რომელიც მხოლოდ ქელეხებსა და ქორწილებში ახსენდებათ.

თავიკაცი აგვარებს ნებისმიერ პრობლემას,არის კოჭლი და უყვარს ფრაზა "რამე ხომ არ აკლია სუფრას".