0

ჭურში ზიხარ

ითქმის როდესაც საქვეყნო ამბავი, ან კარგად ცნობილი ამბავი არ გაგიგია და იკითხავ. ხანდახან ბოლოში ემატება - შეჩემა. ანუ ჭურში ზიხარ შეჩემა ?!

- ბიჭო ედუარადა ცოცხალია ?
- შურში ზიხარ შეჩემა ?! რამდენი ხანია მოკვდა !