0

ნუ ან ნუუ

მრავალმხრივი დანიშნულების ზმუილის მაგვარი თანდებული, სავარაუდოდ შემოსულია რუსულიდან იგივე ჟღერადობის სიტყვა ну. ყველაზე ხშირად დარწმუნებული ლაპარაკისას გამოიყენება.

ნუუ რა არის იცი ?!
ნუ ახლა ასეა და !
რატომ ნუუ ?!