0

საძუნკლე

დაბალი ხარისხის სასაუზმე ან სასადილო

- აუ მაგრად მოვიწამლე ტო; იმ სირმა რაღაცა საძუნკლეში დაგვპატიჟა და დავიბრიდე