ღვიზლი ბიძაშვილი, დეიდაშვილი, მამიდაშვილი. - განმარტებები - ბიძერი