0

გაზის ბოზდილი ვიყო

გამოიყენება მაშინ როდესაც რაიმეს დამტკიცებას ითხოვენ ჩვენგან ჩვენ კი ვიცით რომ ეს სიმართლე არარის და ვცდილობთ დამაჯერებელნი ვიყოთ.

გაზის ბოზდილი ვიყო უეჭველი ორი კუში ვიცი