0

ჩემი ძმა

მიმართვა, რომელიც გამოიყენება სიგარეტის, სანთებელის ან ხურდის სათხოვნელად. ეს მიმართვა აახლოვებს თხოვნის ობიექტს მთხოვნელთან, რის შემდეგადაც თხოვნის დაკმაყოფილების შანსები საგრძნობლად იზრდება.

-ჩემი ძმა პაპიროსს ხო არ მომაწევინებ?