0

არვარ სახლში

ძირითადად იხმარება დავალიანების გამო მოსულ ინკასატორთან დიალოგისას

- კარი გააღეთ, ინკასატორი ვარ.
- არვართ სახლში.