0

ტყლაშ

ბგერა, წარმოქმნილი სახეში გამოწერილი ლავაშების შედეგად.

.