0

ხვარჩხაფ

ბეგრა, წარმოქმნილი წყლით სავსე ვედროს თავში მოხვედრისას.

.