0

აბა ახტი ?

ფულის შოვნის ალტერნატიული საშვალება ამავდროულად დომინანტობის ჩვენება , გამოიყენება 'ბირჟაზე' მდგომი ახალგაზრდების მიერ სკოლის მოსწავლეებზე

აბა ახტი ძმაა?