0

ბოზის აღზრდილი ვიყო

ჯადოსნური სიტყვები რომლის წარმოთქმის შემდეგაც ვერავინ შეიტანს თქვენ სიტყვაში ეჭვს. იგი ბოზიშვილივიყოს აღმატებითი ფორმაა და შეშფოთების დროსაც გამოიყენება.

1.მე და გიომ გუშინ დავმუტლეთ ეგ ბოზები, ბოზის აღზრდილი ვიყო. 2.დავითესეთ, ძაღლობა ბოზის აღზრდილი ვიყო!!