ჭ.პ.ყ ( ჭეპეყე) - განმარტებები - ბიძერი
4

ჭ.პ.ყ ( ჭეპეყე)

უხარისხო, დაბალნი კლასის ნებისმიერი რამ

ჭეპეყე ჩემპიონატის გუნდები