0

ამირსპასალარი

მოსაუბრისთვის გადაგდებული ანკესი, რომელზეც წარმატებით წამოგების შემთხვევაში შეგიძლიათ უხამსი ხუმრობის მსხვერპლი გახადოთ.

-ამირსპასალარია?
-რა?
-ხუი ნაა, ტრაკში ქვაა და ა.შ.