0

გეჭამა რამე

სიტყვას ძირითადად ბებიები იყენებებ, როდესაც შვილიშვილი ან სხვა ნებისმიერი პიროვნება გადის სახლიდან

მე : ბე წავედი რაა....
ბებია: გეჭამა რამე ისე წასულიყავი