5

სოჩიკის ჩართვა

თავნის დღეს თუ გადაცდა 12 საათს და თავანი არ ჩაბარდა ირთვება სოჩიკი. ანუ წაგებულ თანხას, ნივთს თუ საკვებს ინდივიდუალურად დათქმული ტარიფებით ემატება პროცენტი

არ მოიტანს და სოჩიკს ჩავურთავ