0

დუქნის ლომი

სიტყვა გამოიყენება იმ ადამიანის მიმართვისას რომელსაც სხვებზე საგრძნობლად მეტად უყვარს დალევა და დროს ტარება (დუქნის ლომისთვის დალევის ადგილმდებარეობს მნიშვნელობა არ აქქვს)

- ვაა დუქნის ლომოო დღეს არ დდავლიოთ