0

მიეწიე

დაწყევლის ფორმა როდესაც დედაკაცს გააბრაზებ და იგი გეტყვის

მიეწიე შენს პატრონს