0

ბოთლზე დასმა

ის საზარელი სასჯელი,რომელიც თავნის არ ჩაბარების შემთხვევაში ემუქრება სუბიექტს.

თავანი მოჯვას 12მდე თორე ბოთლზე შევსვამ!!