0

ყლინჯაფონი

ყლინჯის და დიქტოფონის ნაერთი სიტყვა, რომელიც გამოიყენება ერთი პირის მიერ მეორის დასაკნინებლად

-აუ ეს რა მაგარი ყლინჯაფონია