0

იბერია გაბრწყინდება

ტიპი რომელიც გამოირჩევა შიზოიდური პატრიოტიზმით და ზღაპრებისადმი უსაზღვრო ლტოლვით

კაცობას გეფიცები ქართველი არ იზამდა მაგას