0

რუსის ბარაბანს არ მოხვედრია ამდენი

ფრაზა გამოიყენება ობიექტის ან სუბიექტის მიმართ,ვისაც (რასაც) ბევრის გადატანა მოუწია ცხოვრებაში

აუ იმას იმდენი მოხვდა რუსის ბარაბანს არ მოხვედრია ტო