0

მამაშენის აშენებულია?

ფრაზა,რომელიც გამოიყენება იმ დროს როდესაც გიშლიან ამა თუ იმ ადგილას ყოფნას

-გადი სტადიონიდან!
-მამაშენის აშენებულია?