0

ეგრევე ტენე

კონფლიქტის ძალისმიერი გზით მოგვარებისკენ წაქეზება. ხშირად მეგობრის ან ვზროსლი ძმის მიერ მოცემულია რჩევის სახით

ბევრი არ აბაზრო ეგრევე ტენე