0

ხისთვალა

ეს ფრაზა გამოიყენება იმ ადამიანების მიმართ რომლებსაც რაღაცას აჩვენებ და ვერხედავენ

რას ვერხედავ ხის თვალიგაქ?